1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

قدردانی دکتر علی خیابانیان از آسان نشر

PDFPrintنامه الکترونیک

ali

در چنین جهانی نمی توان تنها و بدون تاثیرپذیری و تاثیرگذاری زندگی کرد؛ جهانی که با میل بسیار به تغییر و تاثیر، زندگی انسان ها را به چالشی عظیم بدل کرده است. هزاران مسیر و پنجره و اندیشه شما را به خود می خوانند؛ افکار، اعتقادات، اتفاقات و اخبار مختلفی از سرتاسر دنیا ناگهان در صفحه مونیتور، تلفن همراه و غیره ناگهان ظاهر می شوند و هر چند لحظه ای کوتاه شما را به تفکر وا می دارند.

این موضوع بیشتر از همه حوزهها، تفکر و اندیشه به چالش میکشد. متفکری که سالها پیش، در ابعادی منطقه ای می اندیشید، می نوشت و منتشر می کرد، اکنون با ساختاری جدید از روابط و اتفاقات گوناگون در عرصه جهانی روبرو شده است. انسان ها از حوادثی که در قارههای دیگر میافتد، از شیوع بیماری، زلزله و .. گرفته تا کشف و اختراعات جدید باخبرند. در هر کجای دنیا که باشید به تساوی با سایرین با قیمتی واحد می توانید کتاب و مجله دلخواه تان را دانلود کنید یا فلان موسیقی را بشنوید. در چنین جهانی، آزاد بودن یا آزادی اندیشه مفاهیمی هستند در حال تغییر.

نمی توان در کنج کتابخانه به تنهایی فکر کرد و فلسفه ای کارآمد برای مردم و جامعه ای محدود طرح ریخت.

نمی توان تاثیر پذیر نبود و آراء و اتفاقات جدید جهان را مسائلی دور از شهر و دانشگاه و حوزه فکری خود پنداشت.

حال سوال اینجاست که یک متفکر، نویسنده یا پژوهشگر ایرانی با محدودیتهای بسیاری در حوزه اندیشه و خلاقیت از یک سو و بمبارانی از اطلاعات و آمال و تبلیغات جهان غرب از سوی دیگر چگونه می تواند به حیات خود ادامه دهد؟

دیگر تفکر در حوزه ها مختلف فلسفی و هنری و سیاسی و مذهبی اگر در ابعاد ملی باشد جوابگوی سوالات و مسائل مطرح شده برای مردم سرزمین مان نیستند. مردم ما خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا از روی اجبار درابعادی جهانی می اندیشند و خواهان افکار، آموزش و اساتید و سیاست هایی هستند که در نقش و مسیر زندگی آنها را در ابعاد جهانی مشخص کند. چنانکه نمی توان در شهری با ساختار سنتی از اتومبیل استفاده کرد، نمی توان دانشجو، خبرنگار، استاد یا نویسنده ای را که ساعت های زیادی از وقت خود را صرف جستجو در اینترنت می کند را با اطلاعات و یافته ها و کتب و جزوه های دهه قبل قانع کرد.

سالها مقاومت بسیاری در حوزه های مختلف به ویژه در آموزش و پرورش و دانشگاه ها در مقابل جهانی شدن، حضور در جهان و ارتباط و تبادل با جهانیان در کشور ایران صورت گرفته و می گیرد. انسان ما با اکراه و اعتماد به نفسی پایین در کشورها و نمایشگاه ها و سمینارها ظاهر میشود. خود را در سطحی پایینتر از حقیقت درونیش معرفی میکند. وی می پندارد که اندیشه یا کالایی حائز اهمیت و ارایه در جهان ندارد. حال آنکه 2500 سال سابقه فکری، اعتقادی، هنری و صنعتی پشتوانه اوست؛ پشتوانهای که می تواند به او جسارت منبعی عظیم از ایده و خلاقیت را فراهم سازد. تنها نکته مهم داشتن نگاهی کلی و فراگیر به تاریخ ایران است؛ نگاهی که مشترکات بسیاری با جهان غرب را مشخص می کند و تمرین و تجربه این نگاه با موضوعاتی که متعلق به ما هستند؛ تجربه ای کلی گرا زمانی که در برگیرنده تاریخ اندیشه باشد نه تاریخ جنگ و نژاد و سرزمین. چنین نگاهی، کار ما را در برخورد با جهان امروز که کلیتی عظیم و پیچیده را شامل می شود بسیار آسان خواهد کرد.

در زمان های گذشته نیز ایران زمین از فرهنگ های مختلف تاثیر پذیرفته و تاثیر گذار بوده است، اما این حرکت، امروزه بسیار سریع و در ابعادی وسیع اتفاق می افتد. با کمرنگ کردن تعصبات و خروج از حوزههای فکری معمول و رایج جامعه و با نگاهی کلی به جهان و تلاش برای ایجاد تعامل با جهان تنها راهکارهایی هستند که حقیقت درونی متفکر و نویسنده ایرانی را به وی نشان می دهد. نشان می دهد که ما نیز اندیشه های خوب و سازندهای برای گفتن داریم. گفتمانی که می تواند جامعه ما را از رخوت و کسالت فکری و روانی رها کند.

نباید فراموش کرد که مقاوت در مقابل اندیشه ها و یافته های جهانی و تاثیر پذیری از آنها تاثیر بی فایده است و تنها با اتکا به نگاه بومی و منطقهای قبل از تجربه و آموختن نگاهی کلی و فراگیر و تعامل با جهان راه به جایی نمی برد. باید با جریان نشر و تولید فکر در عرصه جهانی همراه شد، پذیرای افکار جدید بود و آنها را با پالایشی دقیق بیشتر ازقبل به مردم ایران معرفی کرد.

و از همه مهم تر در کنار معرفی خود به جهانیان، در ابعادی جهانی شروع به آفرینش، تفکر، طرح سوال و مساله در تعامل با دیگران پرداخت. گرچه راهی بس دشوار و پر خطر منتظر ماست اما حداقل در حوزه نشر و معرفی و پخش کتاب وجود موسساتی همچون آسان نشر غنیمتی است بزرگ که با حمایت ما نویسندگان، توانایی تحقق بسیاری از مسائل یاد شده را داراست.

علی خیابانیان

معمار، نویسنده و نقاش

تقدیر نویسندگان

تقدیر جناب مصطفی رحماندوست از آسان نشر

image2

مصطفی رحماندوست، شاعر و داستان پرداز محبوب کودکان، از انتشار جهانی آثار خود توسط آسان نشر که موجب دسترسی آسان کودکان ایرانی سراسر جهان به این کتاب های ارزشمند گردیده است، قدردانی نمودد.

Read more ...

قدردانی دکتر علی خیابانیان از آسان نشر

اندیشیدن در ابعاد جهانی

از مکانی که در آن زندگی میکنیم و محیطی که آن را فراگرفته، اگر به بیرون بنگریم، جهانی متفاوت با ویژگی ها و خصوصیاتی منحصر به فرد جذا یا متضاد با فرهنگ و زندگی ما، منتظر ماست. کافی است پنجره خانه خود را بگشاییم و به دوردستها خیره شویم.

حال اگر این پنجره در طبقات بالاتری از خانه ای در بالای تپه ای باشد، منظری گسترده تر و افقی فراختر نصیب ما خواهد شد. درها و پنجره های متعددی در زندگی یافت میشوند، بعضی اوقات ما به سراغ آنها می رویم و گاهی آنها در مسیر زندگی ما ظاهر می شوند و ما را به فراسوی آنچه که هستیم و زندگی می کنیم و می اندیشیم دعوت می کنند. از قصه های قدیمی ها گرفته تا کتاب و رادیو و اینترنت و صدها پنجره دیگر که در جهان امروز شکل گرفته، حیات و زندگی خود را دارند و ما را طلب می کنند.

Read more ...

شبکه معرفی جهانی آثار

* آمازون
* بارنز اند نوبل
* ایندای باند
* آلیبریس 
* فیش پوند
* آل بوک استورز
* بوکس ا میلیون
* شبکه فروش پولز
* کتاب های دنیای بهتر
* فروشگاه کتاب یو رید
* کتاب فروشی جانگلی
* فروشگاه ناپتول
* بوکس کلاب دیلز
* و ده ها فروشگاه جهانی دیگر

ارائه خدمات ویژه به

* فیلم سازان
* خوانندگان
* نوازندگان
* آهنگ سازان
* ناشران دولتی
* ناشران خصوصی
* نویسندگان حرفه ای
* شاعران حرفه ای
* نویسندگان تازه کار
* شاعران تازه کار
* محققان و پژوهشگران
* شرکتهای دولتی
* شرکتهای خصوصی

چاپ انواع کتاب

* ادبی و شعر
* داستانی و رمان
* کودک و نوجوان
* مذهبی و ارزشی
* علمی و پژوهشی
* اجتماعی و تاریخی
* سیاسی و جغرافیایی
* شرکتی و تجاری

تجربه نویسندگان از خدمات آسان نشر

نظر جناب سراب در مورد خدمات دریافتی جهت نشرجهانی آثارشان

نویسنده مجموعه داستان های "آهنگ دانمارک" در پاسخ به نظر سنجی معمول آسان نشر در مورد سطح کیفی خدمات دریافتی موارد زیر را جهت اطلاع شما مخاطبان محترم موارد زیر را مطرح نموده اند:

Read more ...

نظر سعید فرنژاد در مورد نحوه چاپ کتابش در آمریکا و نشر جهانی آن

چاپ رمان جوانان خوش ذوق ایرانی حتی به زبان فارسی می تواند مقدمه ای باشد برای ساخته شدن فیلم های جهانی مبتنی بر داستان های ایرانی. در ادامه نظر جناب آقای فرنژاد نویسنده عزیز کشورمان را در مورد خدمات نشر جهانی آسان نشر می خوانیم:

Read more ...

نظر استاد فریدون دانشمند در مورد چاپ جهانی کتابش توسط آسان نشر

از آنجا که آسان نشر افتخار نشر جهانی یکی از آثار جناب آقای فریدون دانشمند، استاد هنر و فیلمنامه نویسی را داشته در ادامه نظر ایشان را در مورد نحوه خدمت رسانی این مجموعه جویا شده ایم.

Read more ...

مزایا و خدمات ویژه چاپ کتاب

چاپ با نام و شابک ناشر ایرانی
نشر توسط ناشر آمریکایی
ارائه شابک جهانی رایگان
صفحه آرایی استاندارد
طراحی روی جلد استاندارد
پذیرش موضوعات گوناگون
انتشار به هر زبان و گویش
زمان کوتاه کل فرایند
معرفی بین المللی توسط آمازون
توزیع و فروش جهانی موثر
تهیه و ارسال سریع به مشتریان
چاپ در آمریکا، آلمان و انگلیس
چاپ با بالاترین کیفیت
تولید با هزینه بسیار پایین
حفظ کلیه حقوق برای مولف
امکان اصلاح محتوا بعد چاپ
امکان نشر همزمان دیگر ناشران
امکان توقف انتشار در هر زمان
قابلیت مرور آن لاین کتاب در سایت
صفحه شخصی نویسنده در آمازون
گزارش مستقیم میزان فروش
امکان نشر الکترونیکی ایبوک کیندل
ثبت رسمی کپی رایت جهانی
دریافت شماره کتابخانه کنگره
نقدکردن چک بانکی حق مولف
راه اندازی وب سایت تبلیغاتی
معرفی به کتابخانه ها و مراکز
ارائه به مراکز نقد و بررسی کتب

افراد آنلاین

 50 مهمان حاضر

ثبت جهانی مالکیت معنوی

  • برای ثبت مالکیت معنوی آثار علمی، فرهنگی هنری خود در کشور آمریکا، توصیه می شود از تسهیلات ثبت آسان کپی رایت و نشان تجاری آسان کپی رایت استفاده نمایید.
  • بدین ترتیب می توانید به راحتی و در اسرع وقت گواهینامه ثبت کپی رایت برای انواع نوشته، کتاب، شعر، موسیقی، فیلم و حتی نرم افزار و وب سایت خود از اداره ثبت مالکیت معنوی آمریکا دریافت نمایید.
  • همچنین می توانید برند و نشان شرکت تجاری و یا گروه هنری خود را نیز در اداره ثبت علائم تجاری این کشور ثبت نمایید.
  • برای اطلاعات بیشتر به وب سایت آسان کپی رایت مراجعه نمایید: www.asanCopyright.com

خرید کتاب از آمازون

  • برای خرید کتاب از شرکت آمازون می توانید آن را با کمک خدمات شرکت نسک آور که دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت بازرگانی کشور می باشد تهیه نمایید.
  • با کمک این شرکت می توانید کتاب مورد نظر خود را از طریق آمازون و یا دیگر کتاب فروشی های معتبر جهانی با هزینه بسیار مناسب و در زمان کوتاه تهیه بفرمایید.
  • زمان تحویل کتاب خریداری شده شما، بسته به پرداخت هزینه 25 تا 45 دلاری تنها از 5 تا 25 روز کاری خواهد بود.
  • برای اطلاعات بیشتر با شرکت نسک آور تماس حاصل فرمایید: www.Nask.ir